SEATi garantiitingimused

 

ÜLDGARANTII


Vastavalt SEATi garantiitingimustele, mis tagatakse kooskõlas seaduses sätestatuga, antakse  sõidukile garantii viieks aastaks (100 000 km) alates sõiduki üleandmisest. ²)³


Garantii andjaks on sõidukite valmistaja SEAT S.A., importöör Auto-Span OY ja SEATi sõidukite esindaja Eestis Topauto AS. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks palume pöörduda Topauto esinduste poole.


Garantiina käsitletakse lubadust müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund.

Garantii kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.


Palun pöörake tähelepanu tõsiasjale, et loomulik kulumine ning kahjustused, mis on tekkinud hooletu või ebaõige sõiduki kasutamise tagajärjel, samuti ettevõetud lubamatute tehniliste muudatuste tõttu tekkinud kahjustused, ei kuulu garantii alla. Garantii ei kehti ka juhul, kui kahjustused on tekkinud SEATi poolt heakskiitmata osade ja lisavarustuse kasutamisel või sõiduki remont/hooldus ei ole läbi viidud vastavalt juhistele.


Garantii alla ei kuulu:

 • Sõiduki hooldused ja nende teostamiseks kasutatavad materjalid.
 • Reguleerimised, rataste seadenurkade reguleerimised, rataste tasakaalaustamised, puhastamised (k.a. pidurid), määrimised, pingutused, vedelike lisamised.
 • Vigastused ja vead, mis maaletooja volitatud esindaja seisukohalt tulenevad sellest, et ei ole teostatud õigeaegselt hooldusprogrammis ettenähtud hooldusi.
 • Ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vigastused või vead.
 • Vigastused ja vead, mille on põhjustanud antud sõidukile mitteettenähtud kütuse või määrdeaine kasutamine.
 • Välised vigastused, mille on põhjustanud kivid, killustik, teesool, rehvinaastu osad jne.
 • Sõiduki  ekspluateerimisest tingitud osade ja agregaatide loomulik kulumine
 • Sõiduki veermik, kui autole on paigaldatud tehase poolt mitteaktsepteeritud mõõtudega rehvid või veljed.
 • Sõiduki osade normaalse vananemisega seotud kahjustused, nagu detailide värvi kulumine, detailide muutumine ning deformeerumine.
 • Sõiduk, mis on kindlustusfirma poolt kindlustusjuhtumi tagajärjel lunastatud.
 • Nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti või töötamist.
 • Sõiduk, mida on kasutatud autospordivõistlustel treening- või võistlusvahendina.
 • Sõiduki rikkest tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (kütus, side, majutus, pukseerimine jne).
 • Sõiduk, mille mootori juhtploki programmi on muudetud mujal kui SEATi ametlikus esinduses.
 • Kahjustused, mis on tingitud sõidukil oleva rikke kõrvaldamisega viivitamisest.
   

Tähelepanek

 • Sõidukil avastatud rikkest või defektist tuleb koheselt teatada SEATi ametlikule esindajale.
 • Garantii korvab sellise remondi kulud, mis on tingitud tehase valmistusvigadest või praakmaterjalidest.
   

VÄRVIPINNA- JA KEREGARANTII


SEATi edasimüüja tagab kere- ja värvigarantii vaid Euroopa Liidus müüdud sõidukitele.


Lisaks SEATi uutele sõidukitele kehtivatele garantiitingimustele, tagatakse värvi- ja läbiroostetamise garantii teatud ajaks:

 • 3 aastane värvipinna garantii
 • 12 aastat peale tarnimist kere läbiroostetamise vastu.

Keregarantii kehtib kerepaneelidele tekkinud läbivatele roostevigastustele, mille roostetamine on alanud kerepaneelide sisepinnalt. Kui Te peaksite siiski oma sõidukil tuvastama sellist liiki kahjustusi, kõrvaldab SEATi edasimüüja Euroopa Liidus need vead tasuta (materjal ja töö).

 

Antud garantii alla ei kuulu:

 • kahjustused, mis on tekkinud välisel põhjusel (kivid, killustik, rehvinaastu tükid, teesool jne) või sõiduki väära ja asjatundmatu hoolduse tagajärjel,
 • kerekahjustused, mis ei ole õigeaegselt ning tootjapoolsetele eeskirjadele vastavat      originaalvaruosadega või SEATi poolt heakskiidetud originaalosadega kõrvaldatud,
 • roostetamine, mis on seostatav sellega, et kasutatud ei ole originaalvaruosi või  -materjale ning keretööde käigus ei ole järgitud tootjapoolseid ettekirjutusi,
 • sõiduk, millele ei ole teostatud korra aastas ettenähtud kerekontrolli,
 • värvi- või korrosioonidefektid, mida ei ole mõistliku aja jooksul näidatud SEATi esindajale ja mille tõttu ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegu on garantii alla käiva juhtumiga,
 • keredetailide värvi- või korrosioonidefektid, mis on tingitud sõiduki vähesest või ebakvaliteetsest pesemisest,
 • värvi vananemine, toonimuutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, lindudest, puumahladest, tõrvast, tehaste, keskkonna- või õhusaastest,
 • sõiduk, mille avariijärgne taastamine ei ole tehtud tootjapoolseid ettekirjutusi järgides,  
 • kerepaneelid, mille mittegarantiilisi vigastusi ei ole kõrvaldatud SEATi edasimüüja poolt mõistliku aja jooksul, 
 • sõiduk, mis on kindlustusfirma poolt kindlustusjuhtumi tagajärjel lunastatud.

Tähelepanek

 • Värvipinna ja keregarantii kehtib ainult juhul, kui Teie sõidukil on teostatud korra aastas ettenähtud kerekontrollid.
 • Kerekontrollid on tasulised teenused ja neid teostatakse Teie tellimuse alusel.

   

Peale kere- ja värvitöid tagab SEATi edasimüüja läbiroostetamise garantii parandatud osale.


SEATi ORIGINAALVAHETUSOSAD 


SEATi originaalvahetusosad on odavam alternatiiv originaalvaruosadele. Kasutades remontimisel vahetusosi, asendatakse sõidukil terved komponendid. Enimlevinud vahetusosad on: mootor, käigukast, plokikaaned, näidikuteplokid, erinevad elektriosad jne.


Nende osade puhul on loomulikult tegemist SEATi poolt heakskiidetud varuosadega ning kuna need vastavad samadele kvaliteedinõuetele, mis on tehases sõidukile paigaldatud, kehtib ka neile 24-kuuline garantii.


Garantii


Vahetusosad on hinnalt soodsamad, kuna need on valmistajale tagastatud kasutatud osad, mis on valmistaja poolt korda tehtud. Hoidke arve alles, et tagada originaalvahetusosade garantii.


Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma SEATi edasimüüja poole.


ORIGINAALVARUSTUS


Me soovitame Teil oma sõiduki juures kasutada vaid originaal- ja SEATi poolt heakskiidetud lisavarustust.


Kui Te tahate oma sõidukit täiendada lisavarustusega, siis soovitame Teil järgmist silmas pidada:


Me soovitame Teil lasta oma sõidukile paigaldada vaid originaal- ning SEATi poolt heakskiidetud lisavarustust.


Originaallisavarustusele tagab SEAT garantii alates ostu või lisavarustuse paigaldamise kuupäevast. Seepärast peaksite alles hoidma SEATi edasimüüja poolt esitatud arve, millel kirjas garantiitähtaja algus.


Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma SEATi edasimüüja poole.


Lisavarustuse soetamise juurde kuulub SEATi esinduse töötaja asjakohane nõustamine ning soovi korral varustuse paigaldus.


Lisaks selle saate Te SEATi edasimüüjalt kõiki sõiduki hooldamiseks vajalikke tooteid ja osasid ning kulumise tagajärjel vahetatavaid osasid, nt. rehvid, akud ja hõõglambid.


VÄRVI- JA KERETÖÖD


SEATi sõidukid on konstrueeritud nii, et kerevigastuse korral, tuleb värvida ja välja vahetada vaid need osad, mis tegelikult viga on saanud.


Osade värvimine ja välja vahetamine peab toimuma tootjapoolseid ettekirjutusi järgides. See on kere- ja värvigarantii peamine eeldus.


² Garantii ei kehti kõikidel eksportturgudel. Uurige seda täpsemalt oma SEATi edasimüüjalt.
³ Lisaks seadusega ettenähtud garantiile pakub SEAT oma klientidele osades EL riikides lisagarantiid.