SEATi Sõiduabi

Kui Teil on 1. jaanuaril 2008 või hiljem esmaregistreeritud SEAT, siis on 5 aasta jooksul esmase registreerimise kuupäevast arvates Teie käsutuses SEATi Sõiduabi teenused. Kui selle aja jooksul auto omanik vahetub, säilib ka uuel omanikul õigus saada Sõiduabi.

 

SEATi Sõiduabi on saadaval nii Eestis kui ka mis tahes teises Euroopa Liitu kuuluvas riigis.

 

Sõiduabi saamise õigus eeldab auto hooldamise kohta kehtestatud nõuete täitmist. See tähendab, et autot on hooldatud SEATi volitatud hooldekojas ettenähtud välpadega ning kõik hooldusel märgatud rikked on lastud parandada (st nende parandus on tellitud). SEATi hooldusvõrku kuuluvate ettevõtete asjatundlikkus SEATi hooldusel ja remondil on parim.

 

Kui korralikule hooldamisele vaatamata jääte autoga teele, aitab Teid SEATi Sõiduabi - helistage mis tahes ajal ööpäev ringi ja saate abi niipea kui vähegi võimalik

 

SEATi Sõiduabi (Topauto Autoabi) +372 697 9139

 

Helistage sellel numbril, kui vajate abi kas Eestis või välismaal mõnes riigis, kus SEATi Sõiduabi (SEAT Service® Mobility) teenus kehtib.

 

Alati parim lahendus

 

SEATi Sõiduabi teenus pakub abi, kui auto on selle teenuse kehtivuse ajal jäänud tehnilise rikke tõttu teele.

Kui olete helistanud SEATi Sõiduabi telefonile, tagatakse abi järgmiselt:

Sõiduabi tuleb kohale võimalikult kiiresti. Kui vähegi võimalik kõrvaldatakse rike kohapeal. Kui autot ei saada kohe sõidukorda, toimetatakse see lähimasse volitatud SEATi remondikotta.

Kui autol on sõidu ajal tekkinud rike, mis ei võimalda sõitu jätkata ning Sõiduabi on auto pukseerinud või toonud treileriga volitatud SEATi remondikotta ja autot ei saada korda järgmiseks tööpäevaks alates remondikotta saabumisest, on valida järgmiste abistamisviiside vahel, kui esitatakse täidetud garantii- ja hoolderaamat:

 
 • asendusauto and mine auto parandamise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 3 ööpäevaks (tavalised autokasutuskulud: kütuse jne tasub kasutaja) või
 • kõigile autos sõitnutele rongi või lennukiga kojusõidu pakkumine (ainult juhul, kui auto läks rikki kaugemal kui 50 km kodust) või
 • majutamine SEATi remondikoja lähedasse hotelli (kõige rohkem kolmeks ööks ja ainult juhul, kui auto läks rikki kaugemal kui 50 km kodust) või
 • taksokulude kom penseerimine kuni 40 € ulatuses
   

SEATi sõiduabi ei korva:

 • auto kasutaja või omaniku enda põhjustatud äpardustest (nt vale kütuse tankimisest) tingitud kulusid
 • välisteguritest (nt vandalism) põhjustatud kulusid
 • kulusid, mis tulenevad hooldustel märgatud vigadest, mida pole lastud kõrvaldada
   

SEATi Sõiduabi (SEAT Service® Mobility) käsutuses on laialdane kvalifitseeritud hooldusvõrk Euroopas ja isegi mõnedes Põhja-Aafrika riikides. See tagab pädeva ja kiire abi igas olukorras.


Erandina korvab SEATi Sõiduabi kulud (rikke kõrvaldamine kohapeal või transport lähimasse volitatud SEATi remondikotta) auto kasutaja või omaniku enda ja väliste tegurite (nt ärandamiskatse)  põhjustatud järgmiste rikete puhul:


Kui auto läheb rikki, võtke ühendust SEATi Sõiduabiga ja olge valmis teatama järgmisi andmeid:

 • nimi
 • telefoninumber
 • aadress
 • auto kerenumber (vt hooldusraamatust)
 • auto mudel ja registreerimisnumber
 • viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit selle ajaks (vt hooldusraamatust)
 • mis läks rikki ja mis asjaolud rikkiminekule eelnesid
 • asukoht (võimalikult täpne)


Kui olete autoga ohtlikus kohas, teatage sellest SEATi Sõiduabile ja tehke kõik võimalik selleks, et viia auto Sõiduabi ootamise ajaks ohutumasse kohta.


Hoiduge muude abinõude rakendamisest enne SEATi Sõiduabiga kontakteerumist, sest kõigi teenuste asjus tuleb enne SEATi Sõiduabiga kokku leppida.