2021.9.1 EE/ET

Reference

Vali varustustase
Vali mootor

Siin toodud kütusekulu ja heitmekoguste andmed on kindlaks määratud vastavalt seadusega ette nähtud mõõtmise korrale. Alates 1. septembrist 2017 on osa uutest sõidukitest saanud tüübikinnituse juba vastavalt uuele ülemaailmselt standardiseeritud sõiduautode katsemenetlusele (WLTP), mille katsemeetodid on kütusekulu ja CO2-heitmete mõõtmiseks senisest realistlikumad. Alates 1. septembrist 2018 asendatakse seni kehtinud katsetuste standard NEDC (New European Driving Cycle) etapiviisiliselt uue standardiga WLTP. Realistlikumate katsetingimuste tõttu on WLTP kohaselt mõõdetud kütusekulu ja CO2-heitmete näitajad paljudel juhtudel NEDC-katsetulemustest suuremad. Lisateavet WLTP- ja NEDC-standardite vaheliste erinevuste kohta leiate meie veebilehelt http://www.seat.com/company/wltp-standard.html
Praegu nõuab seadus meilt ikka veel NEDC-standardile vastavate näitajate avaldamist. Juhul, kui uus sõiduk on saanud tüübikinnituse WLTP alusel, on NEDC-väärtused tuletatud WLTP-andmetest. Seni, kuni see pole veel seadusega kohustuslikuks tehtud, võib neile lisaks vabatahtlikult avaldada ka WLTP kohaselt mõõdetud näitajad. Need on mõeldud üksnes erinevate sõidukitüüpide omavaheliseks võrdlemiseks. Igasugune täiendav varustus (nt lisatavad osad, eri tüüpi rehvid jms) võib asjakohaseid sõiduki parameetreid (nt massi, veeretakistust ja aerodünaamikat) muuta ning avaldada koos ilma- ja liiklusolude ning juhi sõidustiiliga mõju auto kütusekulule, elektritarbimisele, CO2-heitmete kogusele ja võimsusnäitajatele.

Näita rohkem
Broneeri proovisõit

Broneeri proovisõit

Leia edasimüüja

Leia edasimüüja

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Broneeri teenindus

Broneeri teenindus