et:Omanikele:EA189 Diesel Campaign EE/ET

Oleme siin, et Sind aidata.

Tarkvara uuendamine iga kliendi SEATis on meie jaoks tähtis.

Meie prioriteet number üks on hoolitseda oma klientide eest. Seepärast oleme viimastel kuudel teinud vahetpidamata tööd selle nimel, et leida tehniline lahendus nende SEATi sõidukite jaoks, mille varustusse kuulub lämmastikoksiidide (NOx) probleemiga seotud diiselmootor EA189.

Nüüd on meil rõõm teatada, et lahendus kõigi autode jaoks, mida probleem puudutab, on olemas.

Seoses sellega soovime Sind kutsuda ametlikku SEATi teenindusse, et viia läbi Sinu auto tarkvara tasuta uuendamine.

Lisaks soovime teavitada oma kliente ka sellest, et kõiki uusi EU6-mootoriga SEATi sõiduautosid see probleem ei puuduta. Ühelegi autole, mida SEAT praegu toodab, ei paigaldata enam EA189-mootorit. Niisiis võid olla täiesti kindel, et kõik SEATi autod vastavad kõige kõrgematele tehnilistele ja ohutusstandarditele.

EA189 tehniline video

Sellest videost saad kogu asjakohase informatsiooni.

Kontrolli oma autot - see on lihtne.

Seda, kas Sinu auto tarkvara vajab uuendamist või mitte, on kerge välja selgitada. Kirjuta oma auto VIN-kood lihtsalt selleks ettenähtud sisestusväljale ning meie programm annab Sulle kohe vastuse.

Auto VIN-kood

Mis asi on VIN-kood?

VIN-kood on igale autole antav kordumatu 17 tähest ja numbrist koosnev kood. Selle järgi saame teada, kas Sinu auto tarkvara vajab uuendamist või mitte.

Kust ma leian oma auto VIN-koodi?

Kõige hõlpsam viis koodi leidmiseks on seista väljaspool autot juhipoolsel küljel ja vaadata läbi esiklaasi rooli suunas. VIN-kood on näha otse esiklaasi servas.

Kust ma veel oma auto VIN-koodi leian?

Leiad oma auto VIN-koodi ka sõiduki registreerimistunnistuselt – see on kirjas lahtris E. Nagu nimigi ütleb, on sõiduki indentifitseerimisnumber (VIN – Vehicle Identification Number) üksnes Sinu autole kuuluv ainukordne kood.

Icon card

Mis asi on VIN-kood?

VIN-kood on igale autole antav kordumatu 17 tähest ja numbrist koosnev kood. Selle järgi saame teada, kas Sinu auto tarkvara vajab uuendamist või mitte.

Icon card

Kust ma leian oma auto VIN-koodi?

Kõige hõlpsam viis koodi leidmiseks on seista väljaspool autot juhipoolsel küljel ja vaadata läbi esiklaasi rooli suunas. VIN-kood on näha otse esiklaasi servas.

Icon card

Kust ma veel oma auto VIN-koodi leian?

Leiad oma auto VIN-koodi ka sõiduki registreerimistunnistuselt – see on kirjas lahtris E. Nagu nimigi ütleb, on sõiduki indentifitseerimisnumber (VIN – Vehicle Identification Number) üksnes Sinu autole kuuluv ainukordne kood.

KKK


Usaldust suurendava meetmega (Trust Building Mesure) teavitab SEAT oma kliente, et võtab arvesse kõiki tõendatud kaebusi, mis on tekkinud EA189-tüüpi diiselmootoriga sõidukitele tehnilise meetme rakendamise tulemusel ning mis on seotud mootori ja heitgaaside töötlussüsteemi teatud osadega. Usaldust suurendav meede kehtib 24 kuud alates tehnilise meetme rakendamisest sõidukile ja üksnes neile sõidukitele, mille läbisõit on usaldust suurendava meetme rakendamise ajal alla 250 000 km (olenevalt sellest, kumb täitub enne).

 

SEAT on alati kinnitanud, et tehnilise meetme rakendamine ei avalda negatiivset mõju kütusekulu ja CO2-heitmete näitajatele, mootori võimsusele, pöördemomendile, müratasemele ega mootori ja selle komponentide vastupidavusele. Kehtima jäävad kõik sõiduki tüübikinnitusega seotud näitajad. Reguleerivad asutused on sõnaselgelt kinnitanud, et regulatiivsed nõuded on täidetud. Sama kehtib ka heitekontrollisüsteemide vastupidavusnõuete kohta. Usaldust suurendav meede seda seisukohta ei mõjuta.

 

Usaldust suurendava meetmega annab SEAT selgelt märku, et uuendus ei kahjusta sõiduki vastupidavust. Meetme eesmärk on suurendada klientide usaldust tehnilise meetme vastu ja see peaks julgustama rohkem kliente oma auto puhul uuendust läbi viima.

 

Kliendid saavad peatselt üksikasjalikku teavet usaldust suurendava meetme tingimuste ja ulatuse kohta kõigilt oma automargi volitatud edasimüüjatelt ja remonditöökodadelt. Usaldust suurendava meetmega (Trust Building Mesure) teavitab SEAT oma kliente, et võtab arvesse kõiki tõendatud kaebusi, mis on tekkinud EA189-tüüpi diiselmootoriga sõidukitele tehnilise meetme rakendamise tulemusel ning mis on seotud mootori ja heitgaaside töötlussüsteemi teatud osadega. Usaldust suurendav meede kehtib 24 kuud alates tehnilise meetme rakendamisest sõidukile ja üksnes neile sõidukitele, mille läbisõit on usaldust suurendava meetme rakendamise ajal alla 250 000 km (olenevalt sellest, kumb täitub enne).

 

SEAT on alati kinnitanud, et tehnilise meetme rakendamine ei avalda negatiivset mõju kütusekulu ja CO2-heitmete näitajatele, mootori võimsusele, pöördemomendile, müratasemele ega mootori ja selle komponentide vastupidavusele. Kehtima jäävad kõik sõiduki tüübikinnitusega seotud näitajad. Reguleerivad asutused on sõnaselgelt kinnitanud, et regulatiivsed nõuded on täidetud. Sama kehtib ka heitekontrollisüsteemide vastupidavusnõuete kohta. Usaldust suurendav meede seda seisukohta ei mõjuta.

 

Usaldust suurendava meetmega annab SEAT selgelt märku, et uuendus ei kahjusta sõiduki vastupidavust. Meetme eesmärk on suurendada klientide usaldust tehnilise meetme vastu ja see peaks julgustama rohkem kliente oma auto puhul uuendust läbi viima.

 

Kliendid saavad peatselt üksikasjalikku teavet usaldust suurendava meetme tingimuste ja ulatuse kohta kõigilt oma automargi volitatud edasimüüjatelt ja remonditöökodadelt.

Usaldust suurendavat meedet kohaldatakse kõigi EA189-tüüpi diiselmootoriga SEATi mudelite suhtes, mille puhul on rakendatud tehnilist meedet.

Usaldust suurendavat meedet pakutakse kõigile tootemargi SEAT klientidele, kelle sõiduk on varustatud EA189-tüüpi diiselmootoriga ja kes lasevad oma sõidukit diisliprobleemiga seotud hooldusmeetme [SEAT 23S1] raames uuendada. See kehtib üksnes sõidukitele, mille läbisõit on usaldust suurendava meetme rakendamise ajal väiksem kui 250 000 km. Meetme kasutamiseks peab klient tõendama, et kõik tootja soovitatud hooldustööd on teostatud (ehk vajalik on sõiduki täielik hooldusajalugu).

 

Lisaks laieneb usaldust suurendav meede kõikidele klientidele, kelle nõuetele vastava sõiduki puhul on tehnilist meedet juba rakendatud, ning see kehtib alates tehnilise meetme rakendamise kuupäevast (tingimusel, et kõik ülejäänud usaldust suurendava meetme nõuded on täidetud). Usaldust suurendav meede on seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ning see laieneb ka uuele omanikule, kui sõiduk müüakse edasi 24-kuulise perioodi jooksul, mil kehtivad meetme kohaldamiskriteeriumid.

 

Usaldust suurendav meede kehtib kogu maailmas, välja arvatud Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Lõuna-Koreas, kus kehtivad teised eeskirjad.

Usaldust suurendav meede hõlmab kokku 11 komponenti heitgaaside tagastussüsteemis, kütuse sissepritsesüsteemis ja heitgaaside järeltöötlussüsteemis; need on: lambdaandur, temperatuuriandur, heitgaaside tagastussüsteemi (EGR) ümberlülitusklapp, heitgaaside retsirkulatsiooni klapp, heitgaaside retsirkulatsiooni diferentsiaalrõhuandur, kütusepihusti, kõrgsurvepump, kütuse kõrgsurveanum, rõhureguleerklapp, rõhuandur, kõrgsurvetorud.

 

Usaldust suurendav meede ei mõjuta mingil moel SEATi seisukohta, mille kohaselt tehnilised meetmed ei avalda negatiivset mõju mootori ja selle komponentide vastupidavusele. Reguleerivad asutused on kinnitanud, et tehnilised meetmed on kooskõlas kõigi õigusnõuetega ega avalda kahjulikku mõju kütusekulu ja CO2-heitmete näitajatele, mootori võimsusele, pöördemomendile ja müratasemele.

Lisaks eespool kirjeldatud tingimustele:

 

1) Usaldust suurendavat meedet

 • saab kohaldada üksnes volitatud edasimüüja kaudu, kes hindab meetme kasutusvõimalusi ning rakendab seda tingimustele vastavate sõidukite puhul,
 • kohaldatakse üksnes nende kaebuste suhtes, mis puudutavad järgmiste heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritsesüsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi komponentide juures kasutatud materjale ja teostatud töid: lambdaandur, temperatuuriandur, heitgaaside tagastussüsteemi (EGR) ümberlülitusklapp, heitgaaside retsirkulatsiooni klapp, heitgaaside retsirkulatsiooni diferentsiaalrõhuandur, kütusepihusti, kõrgsurvepump, kütuse kõrgsurveanum, rõhureguleerklapp, rõhuandur, kõrgsurvetorud,
 • ei kohaldata asendussõidukite, jooksvate kulutuste, kahjustuste jms suhtes,

2) tingimusel, et

 • probleemse EA189 diiselmootoriga sõiduk on läbinud ettenähtud hoolduse [SEAT 23S1],
 • sõidukit on korrektselt ja nõuetekohaselt hooldatud vastavalt SEATi hooldusgraafikutele, uuendustele ja tagasikutsumiskampaaniatele,

3) ning tingimusel, et ei kehti ükski järgmistest:

 • loomulik kulumine, st sõiduki kahjustumine loomuliku kulumise tulemusel,
 • omanik või volitamata teenusepartner või edasimüüja ei ole sõidukit nõuetekohaselt remontinud, hooldanud ega korras hoidnud (nt ei ole kasutanud originaalvaruosi jne),
 • ei ole järgitud sõiduki kasutamist, hooldamist ja korrashoidu puudutavaid juhiseid, mis on esitatud mh kasutusjuhendis,
 • sõidukit on kahjustanud kolmandad osapooled või välistingimused (nt õnnetus, äikesetorm/rahe, üleujutus vms), mis on kaebuses esitatud probleemi põhjuseks,
 • mistahes kaebus seoses kübemefiltriga, mis on tingitud filtri täitumisest,
 • sõidukisse on paigaldatud osi või selle ehitust on muudetud volitamata viisil, nt (kiibi)tuuninguga,
 • sõidukit on kasutatud ebasihipäraselt, nt üle koormatud või kasutatud autoralli võistlustel,
 • sõiduki valdaja ei ole esitanud kaebust mõistliku aja jooksul,
 • sõiduki valdaja ei ole võimaldanud tootemargil SEAT probleemiga tegeleda mõistliku aja jooksul.

Jah. Nagu eelpool selgitatud, laieneb usaldust suurendav meede (Trust Building Measure) ka kõikidele klientidele, kelle nõuetele vastava sõiduki puhul on tehnilist meedet juba rakendatud, ning see hakkab kehtima alates tehnilise meetme rakendamise kuupäevast (tingimusel, et kõik ülejäänud usaldust suurendava meetme nõuded on täidetud).

 

Kui klient on juba kandnud kulutusi oma sõiduki juures teostatud tööde eest ning tõendab, et asjakohased tööd osutusid vajalikuks tehnilise meetme rakendamise tulemusel, annab SEAT teada, kas ta katab ka need kulutused. Kõik taotlused selliste kulutuste katmiseks tuleb esitada enne 31. detsembrit 2017 SEATi volitatud teenusepartnerile samas riigis, kus tööd teostati.

Volkswageni kontserni hinnangul on probleemne diiselmootor EA 189 paigaldatud kokku umbes 11 miljonile sõidukile, neist 700 000 on SEATi sõidukid. Need sõidukid müüdi klientidele SEATi ülemaailmse müügivõrgustiku kaudu.

Sellel veebilehel saad nüüd oma auto VIN-koodi abil kindlaks teha, kas probleem puudutab Sinu SEATi sõiduautot või mitte. Lisaks saad ühendust võtta ka meie klienditeeninduskeskusega, kirjutades aadressil: customercare@seat.es

VIN-kood on kordumatu 17 tähest ja numbrist koosnev kood. See on kirjas Sinu sõiduki registreerimistunnistusel ning ka auto armatuurlaual.

Probleemse diiselmootoriga EA 189 varustatud mudelid on: Alhambra (2,0 l), Altea (1,6 l ja 2,0 l), Exeo (2,0 l), Ibiza (1,2 l, 1,6 l ja 2,0 l), teise põlvkonna Leon (1,6 l ja 2,0 l) ning Toledo (1,6 l).

Kinnitame, et kõik sõidukid, mida probleem puudutab, on täiesti ohutud ja sõidukorras. Uurimine puudutab ainult mootori poolt tekitatavaid saasteaineid.

Uue Leoni puhul ei ole kunagi kasutatud diiselmootorit EA 189. Niisiis lämmastikoksiidide (NOx) probleem seda mudelit ei puuduta.

Kui selgub, et tuleb läbi viia probleemi kõrvaldamiseks vajalik hooldusprotseduur, palutakse sõidukiomanikel pöörduda asjakohaste tehniliste meetmete rakendamiseks autotootja volitatud teenindusse. Volkswagen AG garanteerib, et Teile ei kaasne sellega mingeid kulutusi. Soovi korral saate KONTROLLI AUTOT lingi alt kontrollida, kas probleem puudutab teie autot.

Volkswagen AG võtab tekkinud probleemi eest kogu vastutuse endale ja katab kõigi vajalike meetmetega seotud kulud, kui nende rakendamine peaks vajalikuks osutuma.

Ei, eranditult kõik uued ELis müüdavad SEATi sõiduautod, millel on EU6-saastenormile vastavad mootorid, vastavad kehtivatele juriidilistele nõuetele.

Ennetava abinõuna ja vastavalt (Hispaanias) kehtivatele eeskirjadele otsustasime ajutiselt peatada kõigi uute EA 189-mootoriga varustatud SEATi sõidukite müügi ja tarned. Kõiki muid teiste mootoritega varustatud uusi SEATi sõidukeid, eelkõige uut Leoni, mida pole kunagi valmistatud koos diiselmootoriga EA 189, lämmastikoksiidide (NOx) probleem ei puuduta.

Ei. Kõigi mootorite kasutamine on ohutu ja selliste mootoritega autod on igati sõidukorras.

Kliendid, kelle autode puhul on tehnilist meedet rakendatud, võivad olla kindlad, et kõik asjakohased tööd on nõuetekohaselt teostatud ning need ei avalda negatiivset mõju auto kütusekulu ja CO2-heitmete näitajatele, mootori võimsusele, maksimaalsele pöördemomendile ega müratasemele. See oli ka kõige tähtsam eeltingimus selleks, et vastavad ametkonnad tehnilise meetme üldse heaks kiidaks. Kui Sinu autol sellegipoolest mingi probleem tekib, võta palun ühendust oma lähima SEATi teenindusega või helista SEATi diiselmootorite nõuandetelefonile (Diesel Hotline) numbril +372 667 5533.

Jah, pärast tehnilise meetme edukat rakendamist saad SEATi teenindusest selle kohta kinnituse. Kui see kinnitus läheb kaotsi või Sa ei ole seda üldse saanud, pöördu palun oma SEATi teeninduse poole.

Seda, millal omanik oma probleemse auto puhul tehnilist meedet rakendada laseb, otsustab klient iseseisvalt. Juhime siiski tähelepanu sellele, et riigid, kus vastavad ametkonnad on tagasikutsumise kohustuslikuks teinud, võivad rakendada sanktsioone, kui tehnilist meedet ei ole probleemse auto puhul teatud aja jooksul rakendatud. Sellest hoolimata eeldame siiski, et võid oma sõidukit ajutiselt kasutada ka riigis, kus tagasikutsumine on seadusega kohustuslikuks tehtud (nt puhkusereisi või riigist läbisõidu ajal).

Probleemse diiselmootoriga sõidukite mootori juhtseadmes kasutati tarkvara funktsiooni, mis tundis ära ametlike tüübikinnituskatsete sõidukõvera. Sõltuvalt sõidukõvera tuvastamisest lülitub mootori juhtseade kahele eri režiimile: režiim 1, mis tagab optimaalse NOx-sisalduse katsetingimustes, või režiim 2, mis tagab õhku paisatavate tahkete osakeste optimaalse taseme liikluses.

Pead oma auto selles riigis registreerima. Tavaliselt informeerivad vastavad ametkonnad Sind sellest, et pead laskma teatud aja jooksul tarkvara uuenduse läbi viia. Palun pöördu oma uues koduriigis SEATi ametliku teeninduse poole.

Põhiline informatsioon andmekaitse kohta

Andmete vastutav töötleja:      
SEAT, S.A.            

Eesmärgid:
Kontrollida, kas Sinu sõidukil on juhtumist mõjutatud Volkswageni diiselmootor, ja võtta ühendust taotluse haldamiseks. 

Õiguspärasus:
Andmesubjekti nõusolek.
 

Saajad:
Sinu taotluse haldamiseks võib SEAT, S.A. vajadusel edastada Sinu isikuandmed kohalikule maaletoojale või Sinu SEAT SERVICE hoolduspartnerile. Kui kohalik maaletooja või SEAT SERVICE asub väljaspool Euroopa Liitu, võib see kaasa tuua vajaduse Sinu andmete edastamise rahvusvaheliselt. 


Andmesubjekti õigused:
Sul on õigus andmete töötlemisest keelduda, andmetele ligi pääseda, neid parandada ja kustutada, nagu ka teised õigused, mis on kirjeldatud privaatsustingimustes, saates selleks kirjaliku taotluse aadressil SEAT, S.A - International Customer Care Department (PRD13) – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Hispaania),  või saates e-maili aadressil: customercare@seat.es

Lisainformatsioon 
Lisainformatsiooni leiab Privaatsustingimustest.

Broneeri proovisõit

Broneeri proovisõit

Edasimüüjad

Edasimüüjad

Võta ühendust

Võta ühendust